Úřední deska - Stav k 19.01.2018 1 - 25 z 448  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Zastupitelstvo města Zápisy, usnesení a další materiály zastupitelstva města Oznámení o konání 34. zasedání Zastupitelstva města HK dne 30.01.2018 MMHK/010512/2018 ZM - program Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
správní odbor Magistrátu města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.01.2018 31.01.2018 34._ZMHK_-_30.01.2018_-_program_oznameni_.pdf (2,2 MB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/3089 a mí MMHK/012850/2018 OD1/Rou Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
19.01.2018 05.02.2018 VAK_STAVBY_Smirice.pdf (1,7 MB)
2018-006399.pdf (416,8 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Jindřich Jirásek, nar. 2. 2. 1963 MMHK/012568/2018 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.01.2018 05.02.2018 20180119102726.pdf (832,9 kB)
2018-009791.pdf (517,4 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k.ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Šafaříkova 551, HK MMHK/012494/2018 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
19.01.2018 05.02.2018 20180119102749.pdf (2,4 MB)
2018-010031.pdf (517,7 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky 120 EX 21438/15-72 Dražební vyhláška - 19. 2. 2018 MMHK/013565/2018 OS/2018/V Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
19.01.2018 20.02.2018 U21438-15-0072-180119101049.pdf (88,4 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení oznámení - Rozšíření kompostárny v areálu letiště Hradec Králové MMHK/008621/2018/01 SP1/Ul Krajský úřad Královohradeckého kraje
Pivovarské nám. 1245, 502 00 Hradec Králové
Krajský úřad Královohradeckého kraje
Pivovarské nám. 1245, 502 00 Hradec Králové
18.01.2018 19.02.2018 mmhkes6e44e2b4.PDF (178,7 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Opatření obecné povahy - Předměřice, vymezená vodní plocha pro provozování jetsurfů 15/DC/18 Státní plavební správa - pobočka Děčín (Státní plavební správa), IČ:00003352
DS: tiwiuy6, Husitská 8/1403, 405 02 Děčín, Czech Republic
Státní plavební správa - pobočka Děčín (Státní plavební správa), IČ:00003352
DS: tiwiuy6, Husitská 8/1403, 405 02 Děčín, Czech Republic
18.01.2018 05.02.2018 stejnopis_1.pdf (702,0 kB)
Příspěvky obce Dotace z rozpočtu města smlouva o poskytnutí dotace 2017 - výměna oken MMHK/012521/2018 PP/VAS Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
18.01.2018 18.01.2021 smlouva_20172138.pdf (4,7 MB)
Personalistika Volná místa Výběrové řízení na pozici: Energetický/á manažer/ka MMHK/012161/2018 KT2/KL Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
502 00 Hradec Králové
18.01.2018 07.02.2018 Eneregeticky_manazer_070218.pdf (191,0 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Usnesení ve věci - "Most e. č. 3082-1 Svinary" KUKHK–1330/DS/2018-4 Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
18.01.2018 05.02.2018 usneseni_ve_veci.pdf (120,3 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Usnesení ve věci - "II/324 Dolní Přím - Stěžery" KUKHK–38148/DS/2017-3 Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
18.01.2018 05.02.2018 usneseni_ve_veci.pdf (119,9 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ MKo - Ambrožova a p.p.č.169 MMHK/012417/2018 OD1/Rou Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
18.01.2018 05.02.2018 Trebechovice_DOBOSA_s.r.o..pdf (2,0 MB)
2018-007427.pdf (416,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ silnice - sil.III/2999, III/308 MMHK/011494/2018 OD1/Rou Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
18.01.2018 05.02.2018 most_Smirice_Sprava_silnic_KHK.pdf (779,0 kB)
2017-181833.pdf (416,4 kB)
Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání podklady MMHK/009664/2018 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Petra Ježková, IČ:88202682
třída Edvarda Beneše 1797/1b, 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Czech Republic
17.01.2018 02.02.2018 RZP-360201-2018-9664.pdf (100,4 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - poplatek ze psů MMHK/010796/2018 OE3/Lov Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové
17.01.2018 19.02.2018 Verejna_vyhlaska_poplatek_ze_psu.pdf (400,8 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení o uložení písemnosti Hromadný předpisný seznam + VV 2018 (949, 950) MMHK/010510/2018 OE3/Vor Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
17.01.2018 19.02.2018 VV_2018.pdf (403,1 kB)
Spojené územní a stavební rozhodování k. ú. Věkoše oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): nástavba, přístavba, stavební úpravy RD č.p. 21, ul. Plo MMHK/008716/2018 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Aneta Malečková
Gen. Govorova 577, 503 03 Smiřice - Smiřice
17.01.2018 02.02.2018 2017-148018.pdf (431,6 kB)
DOC028.pdf (853,2 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k.ú. Slezské Předměstí: ZUK ( O1 ) - Třebechovická 824, HK - Štěpán Nepovím MMHK/010559/2018 OD1/Pfa Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
17.01.2018 02.02.2018 2017-doc1.pdf (394,6 kB)
2017-213594.pdf (413,3 kB)
Územní rozhodování (umisťování staveb) k. ú. Plotiště nad Labem oznámení o zahájení řízení - jednání: Náhradní přenosová trasa (NPT), Plotiště nad Labem, Bříza, Vše MMHK/010195/2018 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874, 405 02 Děčín
17.01.2018 02.02.2018 2017-154067.pdf (1,2 MB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Rozhodnutí, usnesení ŽP07 stavba vodního díla: Smiřice - Kanalizace Smiřice, ulice Jiráskova, Palackého, Eduarda Karla MMHK/010104/2018 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové - odbor správní, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
17.01.2018 02.02.2018 2017-196358.pdf (488,4 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/12/2018 záměr prodeje části pozemku pp.č. 955/10 v k.ú. NHK MMHK/010393/2018 OM1/Stru - 30206 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
16.01.2018 01.02.2018 12_-_2018_prodej_Husova_ul._.pdf (923,9 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/08/2018 - k.ú. Pouchov - prodej MMHK/010247/2018 OM1/007071/2018-30359/Čis Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
16.01.2018 01.02.2018 08_-_2018_prodej_Pouchov.pdf (251,6 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/10/2018 - k.ú. Rusek - prodej MMHK/010213/2018 OM1/222720/2017-30369/Čis Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
16.01.2018 01.02.2018 10_-_2018_prodej_Rusek.pdf (300,2 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/11/2018 - k.ú. Rusek - prodej MMHK/010204/2018 OM1/221871/2017-30368/Čis Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
16.01.2018 01.02.2018 11_-_2018_prodej_Rusek.pdf (330,6 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil.II.,III.tř.,MK, VPÚK okres Hradec Králové MMHK/010199/2018 OD1/Pfa Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
odbor správní Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
16.01.2018 01.02.2018 2017-217976.pdf (423,6 kB)
 1 - 25 z 448