Úřední deska - Stav k 19.10.2020 1 - 25 z 190  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Příspěvky obce Dotace z rozpočtu města smlouva o poskytnutí dotace 2020 - výměna oken MMHK/176179/2020 PP/VAS Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.10.2020 20.10.2023 smlouva_20201823.pdf (2,6 MB)
Spojené územní a stavební rozhodování k. ú. Hradec Králové oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Modernizace přestupního uzlu u Fortny v Hradci Králo MMHK/175798/2020 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutání město HK, investiční odbor, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.10.2020 04.11.2020 2020-006967.pdf (1,4 MB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkován ) - Tylovo nábřeží - MMHK/175859/2020 OD1/Jiř Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
19.10.2020 04.11.2020 Kuratkova.pdf (1,6 MB)
2020-168275.pdf (287,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k.ú. Pražské Předměstí: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích MMHK/175856/2020 OD1/Pac Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
19.10.2020 05.11.2020 Trebizskeho_-_STAVOKA.pdf (424,7 kB)
2020-167980.pdf (387,8 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k.ú. Kukleny: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích MMHK/175915/2020 OD1/Pac Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
19.10.2020 05.11.2020 Prazska_-_ATM.pdf (1,3 MB)
2020-172856.pdf (391,1 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/146/2020/Stř., nájem části pozemku pp. č. 139/1, k. ú. Hradec Králové MMHK/175519/2020 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.10.2020 04.11.2020 DOC124.pdf (629,0 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Zahájení řízení : dřeviny ve Vrbenského kasárnách - žádost o povolení kácení MMHK/176331/2020 zp2 /mrk Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.10.2020 30.10.2020 zverejneni_na_uredni_desce.pdf (573,6 kB)
Předpisy obce Obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 9/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2020 o nočním klidu MMHK/175735/2020 KT1/Bed Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
16.10.2020 02.11.2020 OZV_09_2020_nocni_klid.pdf (222,8 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti - Martin Kloz MBK 49299/2020 Město Blansko, IČ:00279943
DS: ecmb355, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Město Blansko, IČ:00279943
DS: ecmb355, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
16.10.2020 02.11.2020 Kloz_Martin.pdf (202,2 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k.ú. Plačice: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích MMHK/174550/2020 OD1/Pac Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
15.10.2020 02.11.2020 U_Nahonu_-_SZ.pdf (264,6 kB)
2020-168972.pdf (387,9 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Boční - Plynospol MMHK/174010/2020 OD1/Jiř Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
15.10.2020 02.11.2020 Bocni.pdf (1,6 MB)
2020-165282.pdf (285,6 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky Aukční vyhláška - 10. - 11. 11. 2020 (spoluvlastnické podíly v k. ú. Pražské Předměstí) MMHK/171258/2020 OS/2020/Vaň Úřad o zastupování státu ve věcech majetkových
Horova 180, 502 06 Hradec Králové
Úřad o zastupování státu ve věcech majetkových
Horova 180, 502 06 Hradec Králové
15.10.2020 12.11.2020 mmhkes7a332bb1.PDF (366,2 kB)
Územní rozhodování (umisťování staveb) k. ú. Hradec Králové územní rozhodnutí - trafostanice,kabel.rozvody nn a vn,st.p.č.271/2,379,k.ú.Hradec Králové MMHK/159425/2020 ST/Šul Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Czech Republic
14.10.2020 30.10.2020 2020-010514.pdf (948,7 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Návrh stanovení místní ÚP na sil. I/11, HK, 4 pruh KUKHK–24757/DS/2020-4 Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
14.10.2020 30.10.2020 24757-4_navrh_stanoveni_mistni_UP_na_sil._I_11_Hradec_Kralove_4_pruh.pdf (143,9 kB)
C.1.06.1_-_Situace_dopravniho_znaceni_km_45.711-47.560_barevne.pdf (1,9 MB)
C.1.06.2_-_Situace_dopravniho_znaceni_km_47.560_-_49.050_barevne.pdf (2,1 MB)
Velkoplosne_DZ.PDF (474,3 kB)
Příspěvky obce Dotace z rozpočtu města smlouva o poskytnutí dotace 2020 - výměna oken MMHK/172837/2020 PP/VAS Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
13.10.2020 16.10.2023 smlouva_20201809.pdf (2,8 MB)
Dokumenty externích původců Oznámení Nařízení KHS č. 2/2020 - ukončení platnosti nařízení č. 1/2020 KUKHK–30704/KRI/2020 Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
13.10.2020 29.10.2020 Narizeni_KHSHK_2-2020.pdf (225,2 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí - zahr. chata v k. ú. Věkoše MMHK/173111/2020 OS/2020/Vaň Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
13.10.2020 29.10.2020 mmhkes7a33328e.PDF (182,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - II/325 v obci Vrchovn MMHK/172184/2020 OD1/Pfa Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
13.10.2020 29.10.2020 2020-2020-SO105_SITD.pdf (664,5 kB)
2020-134153.pdf (589,7 kB)
Územní rozhodování (umisťování staveb) k. ú. Pražské Předměstí rozhodnutí : Distribuční kabelové vedení NN,ZO Červený Dvůr,p.č.1312/106,k.ú.Pražské Předměstí MMHK/172124/2020 ST/Kor Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035
Teplická 874, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
13.10.2020 29.10.2020 2020-124325.pdf (1,2 MB)
Pozemní komunikace Dopravní značení město Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích MMHK/171228/2020 OD1/Pac Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
13.10.2020 29.10.2020 K_Zastavce_-_prac._skupina.pdf (650,1 kB)
2020-161735.pdf (430,5 kB)
Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání Žádost - prokázání právního důvodu pro užívání sídla - Andrea Benea MMHK/172672/2020 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Andrea Benea, IČ:74554719
Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové, Czech Republic
13.10.2020 29.10.2020 RZP-360201-2020-172672.pdf (134,7 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/96/2020 záměr pronajmout NP č. 500 v ulici Puškinova čp. 326 MMHK/173427/2020 OM2/Ste Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
13.10.2020 17.11.2020 Zamer_c._96.pdf (308,2 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/95/2020 záměr podnajmout NP č. 510 v ulici Jungmannova čp. 1437 MMHK/173423/2020 OM2/Ste Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
13.10.2020 17.11.2020 Zamer_c._95.pdf (279,9 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/94/2020 záměr pronajmout NP a manipulační plochu v areálu v ul. Pražská čp. 292 MMHK/173420/2020 OM2/Ste Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska
502 00 Hradec Králové
13.10.2020 17.11.2020 Zamer_c._94.pdf (300,1 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k.ú. Hradec Králové - ul. Na Pískách - omezení zatížení MMHK/172362/2020 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
13.10.2020 29.10.2020 2020-136350.pdf (811,5 kB)
 1 - 25 z 190