Úřední deska - Stav k 23.02.2017 1 - 25 z 450  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Územní rozhodování (umisťování staveb) k. ú. Pražské Předměstí nařízení jednání-docílení dohody:NTL plynovod, NTL přípojky,Sedláčkova,Trutnovská,Pražské Předměstí MMHK/224275/2016 ST/Vo Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
RWE GasNet s.r.o.
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
22.02.2017 10.03.2017 2016-153060.pdf (378,3 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/21/2017/prodej/k.ú. Pražské Předměstí MMHK/033712/2017 OM1/Pro - 28 508 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska
502 00 Hradec Králové
22.02.2017 10.03.2017 21_-_2017_prodej_V_Koutech_-_PP.pdf (178,8 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - úpravy DZ na parkovišti u ZS MMHK/031734/2017 OD1/Pac Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
22.02.2017 10.03.2017 2016-Komise-parkovis.pdf (62,8 kB)
2016-226492.pdf (435,1 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Čistírna odpadních vod Březhrad - EIA - změna integrovaného povolení MMHK/031554/2017/01 SP1/Ul Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
22.02.2017 27.03.2017 mmhkes684f59e9.PDF (320,4 kB)
strusne_shrnuti_udaju_ze_zadosti.pdf (653,3 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Závěr zjišť. řízení k záměru - Rozšíření skladovací kapacity ČS PHM Nikey s.r.o., Hradec Králové KUKHK-2393/ZP/2017 Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
22.02.2017 10.03.2017 Zaver_zjist.rizeni_Plotiste_n._L._CSPHM_Nikey_Cr_oznameni.pdf (186,5 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky Dodatek č. 3 dražební vyhlášky č. 552016 552016 Dražby EU s.r.o., IČ:28776836
DS: kqyxprq, Černilov 396, 503 43 Černilov, Czech Republic
Dražby EU s.r.o., IČ:28776836
DS: kqyxprq, Černilov 396, 503 43 Černilov, Czech Republic
22.02.2017 28.02.2017 Dodatek.pdf (26,8 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Usnesení o pověření Krajského úřadu Libereckého kraje ve věci odvolacího řízení - Křižovatka Mileta MMR-1429/2017 - 83/96 Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ:66002222
DS: 26iaava, Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ:66002222
DS: 26iaava, Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
22.02.2017 10.03.2017 1429_96_usneseni_povereni_KU_Libereckeho_kraje.pdf (150,9 kB)
Evidence obyvatel Rozhodování o zrušení trvalého pobytu Oznámení o uložení písemnosti - Svoboda Zdeněk (zah.) MMHK/032147/2017 OS3/T Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zdeněk Svoboda, nar. 1955
Střelecká 862/51, 500 02 Hradec Králové
21.02.2017 09.03.2017 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti_-_Svoboda_Zdenek_zah._.pdf (432,5 kB)
Evidence obyvatel Rozhodování o zrušení trvalého pobytu Oznámení o uložení písemnosti - Svoboda Zdeněk (opatr.) MMHK/032142/2017 OS3/T Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zdeněk Svoboda, nar. 1955
Střelecká 862/51, 500 02 Hradec Králové
21.02.2017 09.03.2017 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti_-_Svoboda_Zdenek_opatr._.pdf (365,8 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem Záměr č. OM1/12/2017/k.ú. Nový Hradec Králové, prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci MMHK/032049/2017 OM1/Str Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, IČ:00268810
Československé armády 51, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové
21.02.2017 09.03.2017 12_-_2017_prodej_BJ_k._u._NHK.pdf (376,3 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Oznámení o zahájení řízení: Rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o vodní dílo MMHK/031300/2017 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Renata Vaňková
ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
21.02.2017 09.03.2017 2016-224996.pdf (430,7 kB)
Stavební rozhodování (povolování staveb) k. ú. Svobodné Dvory oznámení o zahájení řízení - jednání: chata včetně napojení na rozvody elektro,Svobodné Dvory MMHK/031076/2017 ST/Mi Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Karla Ahneová
Jana Masaryka 1354/1, 500 12 Hradec Králové
21.02.2017 09.03.2017 2017-016059.pdf (404,4 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem Záměr č. OM1/22/2017/k.ú. Hradec Králové, prodej bytové jednotky žadateli MMHK/032593/2017 OM1/Str Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární městi Hradec Králové, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
21.02.2017 09.03.2017 22_-_2017_prodej_BJ_k.u._HK.pdf (289,2 kB)
Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání Vyrozumění o shromáždění podkladů pro rozhodnutí MMHK/031691/2017 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Marek Polák, IČ:04865081
Hradecká 1124, 500 03 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Czech Republic
21.02.2017 09.03.2017 RZP-360201-2017-31691.pdf (116,0 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky 134 EX 05045/15-277 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 28. 3. 2017 EX 05045/15-277 Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň, Czech Republic
Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň, Czech Republic
20.02.2017 29.03.2017 134_EX_5045-15_drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti-el.drazba.pdf (419,5 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/19/2017 - pronájem části pozemku - k. ú. Hradec Králové MMHK/031671/2017 OM1/FIL Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
20.02.2017 08.03.2017 19_-_2017_pronajem_k._u._Hradec_Kralove_.pdf (253,4 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení k.ú.Piletice - ul. Piletická - Šrámkův statek - dopravní značení MMHK/031773/2017 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
20.02.2017 08.03.2017 2024_0001.pdf (95,0 kB)
2017-030078.pdf (438,6 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Oznámení o zahájení řízení o uzavírce: Zařazení komunikací do seznamu místních komunikací - Statutár MMHK/031153/2017 OD1/Pac Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města odbor správní
Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
20.02.2017 08.03.2017 zarazeni_MK.pdf (1,7 MB)
2017-030740.pdf (386,5 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Závěr zjišť. řízení k záměru - Skladová hala s administrativním a technickým zázemím, Plotiště n. L. KUKHK-3649/ZP/2017 Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Královéhradecký kraj, IČ:70889546
DS: gcgbp3q, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
20.02.2017 08.03.2017 Zaver_zjist.rizeni_Plotiste_n.L._skladova_hala_Cr_oznameni_II_nebude_posuz.pdf (210,9 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/18/2017 záměr směny části pp.č. 162/35 k.ú. třebeš MMHK/030854/2017 OM1/Stru - 26204 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska
502 00 Hradec Králové
17.02.2017 07.03.2017 18_-_2017_smena_Trebes_.pdf (563,9 kB)
Zastupitelstvo města Zápisy, usnesení a další materiály zastupitelstva města Oznámení o konání 25. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové - 28.02.2017 MMHK/030264/2017 ZM - program Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
správní odbor Magistrátu města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
17.02.2017 01.03.2017 25._ZMHK_-_28.02.2017_-_oznameni_program_.pdf (2,3 MB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky 052 EX 996/16-30 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 22. 3. 2017 EX 996/16-30 Navrátil Ladislav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:13181891
DS: dqfg8rw, Sladkovského 592, 530 02 Pardubice, Czech Republic
Navrátil Ladislav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:13181891
DS: dqfg8rw, Sladkovského 592, 530 02 Pardubice, Czech Republic
17.02.2017 23.03.2017 160099630.pdf (155,2 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky 065 EX 02569/07-435 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 30. 3. 2017 065 EX 02569/07-435 Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582
DS: 8sdg8ur, K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk, Czech Republic
Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582
DS: 8sdg8ur, K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk, Czech Republic
17.02.2017 31.03.2017 Drazebni_vyhlaska_-_elektronicka_drazba_-_exdrazby_16.2.2017_851.pdf (253,3 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky 19 Ex 1248/09 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 21. 3. 2017 MMHK/031051/2017 OS/2017/V Dvořáčková Marcela, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:70931135
DS: gj8g8c6, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Dvořáčková Marcela, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:70931135
DS: gj8g8c6, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
17.02.2017 22.03.2017 124809drazebni_vyhlaska_-_novy_termin.pdf (107,9 kB)
124809drazebni_vyhlaska_ze_dne_12.1.2011.pdf (106,2 kB)
Stavební rozhodování (povolování staveb) k. ú. Hradec Králové Doslání oznámení o zahájení stavebního řízení: č.p. 1, Velké náměstí, Hradec Králové MMHK/029785/2017 ST/Bo Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
RADNICE a.s., IČ:25265083
Velké náměstí čp. 1, 500 03 Hradec Králové
17.02.2017 06.03.2017 2016-202852.pdf (454,3 kB)
DOC063.pdf (170,7 kB)
 1 - 25 z 450