Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražeb. vyhláška - Usnesení o odročení dražeb. roku na neurčito č.j. 194 EX 552/23-98 ze dne 18.6.24
Číslo jednací 194EX 552/23-98
Původce Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Adresát Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

230055298.pdf (81,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 20.06.2024
Zveřejněno do 08.07.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 20.06.2024
Má být vyvěšeno do 08.07.2024
Doručeno/Sejmuto 08.07.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 20.06.2024 13:08
Do 08.07.2024 10:04