Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 220 EX 5639/23-73, 22.1.2024, 11:00 h
Číslo jednací MMHK/722204/2023 OS/2023/Jan
Původce Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Adresát Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

EX_5639_23-76.pdf (155,3 kB)
EX_5639_23-73.pdf (243,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 01.12.2023
Zveřejněno do 23.01.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 01.12.2023
Má být vyvěšeno do 23.01.2024
Doručeno/Sejmuto 23.01.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 01.12.2023 13:19
Do 23.01.2024 08:07