Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Majetek obce
Kategorie Prodej, pronájem
Název OM2/82/2023 - záměr uzavřít dodatek k NS ze dne 30.4.2004, rozší. předmětu nájmu o část poz. 48/1
Číslo jednací MMHK/737654/2023 OM2/Ste
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát úřední deska Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

OM2_82_23.pdf (187,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 01.12.2023
Má být vyvěšeno do 18.12.2023
Doručeno/Sejmuto 18.12.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 01.12.2023 13:13
Do 18.12.2023 16:33