Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní plánování
Kategorie Územně plánovací dokumentace obcí správního obvodu
Název Veřejná vyhláška - nové veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Holohlavy
Číslo jednací MMHK/732954/2023
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát magistrát města Hradec Králové úřední deska ČS. armády 408, 502 00 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Verejna_vyhlaska_Zmena_cislo_1_Uzemniho_planu_Holohlavy_verejne_projednani.pdf (238,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 01.12.2023
Má být vyvěšeno do 18.12.2023
Doručeno/Sejmuto 18.12.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 01.12.2023 13:10
Do 18.12.2023 16:33