Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Pozemní komunikace
Kategorie Dopravní značení
Název Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: OZUK - sil. III/32316 v k.ú. Osice - stání m
Číslo jednací MMHK/528503/2023
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810 Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Osice_-_Miros.pdf (348,6 kB)
2023-514534.pdf (379,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 19.09.2023
Má být vyvěšeno do 05.10.2023
Doručeno/Sejmuto 05.10.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 19.09.2023 10:44
Do 05.10.2023 08:22