Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Vyhlášení popisu věci č.j. KRPH-89970-845/TČ-2022-050070
Číslo jednací KRPH-89970-846/TČ-2022-050070
Původce Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IČ:75151545 DS: urnai6d, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové, Czech Republic
Adresát Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IČ:75151545 DS: urnai6d, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

vyhlaska_pdf.pdf (878,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 30.03.2023
Zveřejněno do 27.09.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 30.03.2023
Má být vyvěšeno do 27.09.2023
Doručeno/Sejmuto 27.09.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 30.03.2023 09:44
Do 27.09.2023 08:19