Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 003 ED 24/23-4 03.03.2023, 10:00 h.
Číslo jednací 003EXD 24/23-4
Původce Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146,Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10
Adresát Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146,Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

4.pdf (312,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 27.01.2023
Zveřejněno do 04.03.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 27.01.2023
Má být vyvěšeno do 04.03.2023
Doručeno/Sejmuto 06.03.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.01.2023 14:10
Do 05.03.2023 00:00