Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražeb. vyhláška - Usnesení o elektronické dražbě č.j. 111 EXD 1/23-5, 28.02.2023, 10:30 - 12:00 h.
Číslo jednací 111EXD 1/23-5
Původce Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642,Igor Olma DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
Adresát Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642,Igor Olma DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

1.pdf (603,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 24.01.2023
Zveřejněno do 01.03.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 24.01.2023
Má být vyvěšeno do 01.03.2023
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 24.01.2023 14:28
Do