Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/19501/2022-HMSU k. ú. Roudnička
Číslo jednací UZSVM/H/20634/2022-HMSU
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Aukcni_vyhlaska_EAS_1-8_k_p._p._c._107-2_k._u._Roudnicka_21.12.2022-23.12.2022.pdf (492,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 24.11.2022
Zveřejněno do 24.12.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 24.11.2022
Má být vyvěšeno do 24.12.2022
Doručeno/Sejmuto 27.12.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 24.11.2022 10:01
Do 25.12.2022 00:00