Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení dražeb. jednání č.j. 179 EX 1310/22-26, 06.03.2023, 09:00 h.
Číslo jednací EX 1310/22-27
Původce Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:73733628,Zdeněk Ráček DS: q6tpk4r, Kpt. Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš
Adresát Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:73733628,Zdeněk Ráček DS: q6tpk4r, Kpt. Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

220131027.pdf (155,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 27.01.2023
Zveřejněno do 07.03.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 27.01.2023
Má být vyvěšeno do 07.03.2023
Doručeno/Sejmuto 07.03.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.01.2023 14:42
Do 07.03.2023 09:08