Úřední deska - Stav k 03.12.2023První Předchozí  1 - 25 z 143  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Zastupitelstvo města Zápisy, usnesení a další materiály zastupitelstva města Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 12. 12. 2023 MMHK/739102/2023 ZM - program Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové Odbor správní - odd. osob. dokladů a evidence obyvatel
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
01.12.2023 13.12.2023 13._ZM_HK_-_12.12.2023_-_plakat.pdf (1,5 MB)
Územní plánování Územně plánovací dokumentace obcí správního obvodu Veřejná vyhláška - nové veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Holohlavy MMHK/732954/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
magistrát města Hradec Králové úřední deska
ČS. armády 408, 502 00 Hradec Králové
01.12.2023 18.12.2023 Verejna_vyhlaska_Zmena_cislo_1_Uzemniho_planu_Holohlavy_verejne_projednani.pdf (238,4 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Galerie moderního umění- Vyhrazené parkování MMHK/731889/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
01.12.2023 18.12.2023 2023-713341.pdf (712,7 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/80/2023 záměr uzavřít nájemní smlouvu na pronájem NP č. 501, tř. E. Beneše 576 MMHK/737639/2023 OM2/Ste Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
01.12.2023 18.12.2023 OM2_80_23.pdf (169,3 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/82/2023 - záměr uzavřít dodatek k NS ze dne 30.4.2004, rozší. předmětu nájmu o část poz. 48/1 MMHK/737654/2023 OM2/Ste Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
01.12.2023 18.12.2023 OM2_82_23.pdf (187,4 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/81/2023 - záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě č. 10750/23/1/300, NP č. 501 v ulici ČSA č. p. 300 MMHK/737641/2023 OM2/Ste Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
01.12.2023 18.12.2023 OM2_81_23.pdf (198,4 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 220 EX 5639/23-73, 22.1.2024, 11:00 h MMHK/722204/2023 OS/2023/Jan Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
01.12.2023 23.01.2024 EX_5639_23-76.pdf (155,3 kB)
EX_5639_23-73.pdf (243,4 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky Dražba - Usnesení o zrušení dražebního roku č.j. 194 EX 609/21-211 na den 12.12.2023 v 10:15 hod. 194EX 609/21-211 Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta
DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta
DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
01.12.2023 13.12.2023 2100609211.pdf (82,0 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí č.j. 191 EX 676/23-65, 09.01.2024, 11:00 hod. 191EX 676/23-65 Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530,Jan Beneš
DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530,Jan Beneš
DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov
01.12.2023 10.01.2024 230067665.pdf (254,7 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení rozhodnutí - stavební povolení: D35 Sadová - Plotiště MMHK/689074/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.11.2023 16.12.2023 2023-188534.pdf (706,8 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení o uložení písemnosti OE3 - Oznámení osobám s trvalým pobytem Československé armády 408, Hradec Králové MMHK/732813/2023 OE3/Kra Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města
Československé armády 51, 502 02 Hradec Králové
30.11.2023 11.12.2023 Oznameni_osobam_s_trvalym_pobytem_Ceskoslovenske_armady_408_Hradec_Kralove_-_30.11.2023.PDF (563,9 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Mandysova 1301, HK - Jiří Hampl MMHK/697225/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.11.2023 16.12.2023 2023-696400.pdf (390,1 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( Parkování O7 ) - ul. Na Kotli 1176/29, HK MMHK/704256/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.11.2023 16.12.2023 2023-702787.pdf (390,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ ÚK ( vyhrazené parkování ) - P MMHK/732022/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.11.2023 16.12.2023 DOC010.pdf (488,3 kB)
2023-721944.pdf (385,6 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - ul. Vlčkovická, p.p.č. 339/4, MMHK/730754/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.11.2023 16.12.2023 2023-701430.pdf (896,4 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o zrušení plán. přerušení dodávky elektrické energie č. 110060923460, k. ú. Hradec Králové MMHK/730711/2023 OS/2023/Jan ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
30.11.2023 18.12.2023 oznameni-110060923460-clitg54d3ihm4rlcalig.pdf (1,2 MB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/79/2023-uzavřít dodatek č. 2 k NS č. 3269/2020-Mountfield-souhlas se stav. úpravami, k.ú. HK MMHK/730998/2023 OM2/Če Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
29.11.2023 15.12.2023 OM2_80_23.pdf (565,3 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení rozhodnutí o umístění stavby: Kabelové vedení NN, MMHK/722657/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
29.11.2023 15.12.2023 20231127.pdf (943,8 kB)
2023-593309.pdf (368,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - ul. Kotěrova před MMHK/729595/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
29.11.2023 15.12.2023 2023-702461.pdf (702,6 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - Na Kotli 1166/17, MMHK/724510/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
29.11.2023 15.12.2023 2023-710464.pdf (647,1 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/20467/2023-HMSO k. ú. Třebechovice pod Orebem UZSVM/H/21165/2023-HMSO Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
29.11.2023 15.12.2023 Aukční vyhláška.pdf (2,4 MB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Vyhlášení nálezu věci 28.11.2023 MMHK/728593/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové odbor správy majetku města
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
28.11.2023 14.12.2023 Vyhlaseni_nalezu_28.11.2023.pdf (185,9 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení rozhodnutí - stavební povolení: novostavba bytových domů Nad Potokem Hradec Králové, areálová komuni MMHK/686404/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
28.11.2023 14.12.2023 2023-108052.pdf (371,2 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - PETROLKA s.r.o., MMHK/712100/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
28.11.2023 14.12.2023 2023-702453.pdf (459,9 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - ul. Kotěrova před MMHK/710938/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
28.11.2023 14.12.2023 2023-702461.pdf (665,3 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 143  Další Poslední