Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí - zahr. chata v k. ú. Věkoše
Značka MMHK/173111/2020 OS/2020/Vaň
Původce Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Adresát Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

mmhkes7a33328e.PDF (182,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 13.10.2020
Má být vyvěšeno do 29.10.2020
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.10.2020 09:44
Do