Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 204 EX 14626/19-298, 13.10.2020, 10:30 hod.
Značka 204 EX 14626/19-298
Původce Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1462619_drazebni_vyhlaska_movite_veci_signed.pdf (110,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 16.09.2020
Zveřejněno do 14.10.2020

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 16.09.2020
Má být vyvěšeno do 14.10.2020
Doručeno/Sejmuto 14.10.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 16.09.2020 15:05
Do 14.10.2020 07:57