Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - č.j. 167 EX 3479/19-326, 24.09.2020, 09:00 hod.
Značka MMHK/130380/2020 OS/2020/Jan
Původce Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Adresát Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

EX_3479_19-326.pdf (493,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 04.08.2020
Zveřejněno do 25.09.2020

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 04.08.2020
Má být vyvěšeno do 25.09.2020
Doručeno/Sejmuto 25.09.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 04.08.2020 10:57
Do 25.09.2020 10:50