Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Stavební rozhodování (povolování staveb)
Kategorie k. ú. obcí správního obvodu
Název rozhodnutí - stavební povolení: R 185 - Cesty C8, C11 v k.ú. Habřina
Značka MMHK/002873/2020 ST/Vap
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát ČR - Státní pozemkový úřad Haškova 357, 500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-133076.pdf (381,5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 13.01.2020
Má být vyvěšeno do 29.01.2020
Doručeno/Sejmuto 29.01.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.01.2020 16:07
Do 29.01.2020 08:53