Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - 111 EX 1478/14-43, 17.03. 2020, 09:30 hod.
Značka 111EX 1478/14-43
Původce Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
Adresát Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

140147843.pdf (181,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 13.01.2020
Zveřejněno do 18.03.2020

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 13.01.2020
Má být vyvěšeno do 18.03.2020
Doručeno/Sejmuto 18.03.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.01.2020 08:26
Do 18.03.2020 08:03