Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie k. ú. Plotiště nad Labem
Název rozhodnutí o umístění stavby: žádost o vydání rozhodnutí - rekonstrukce NN,st.p.č.339,p.č.
Značka MMHK/205940/2019
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035 Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-154762.pdf (2,4 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 03.12.2019
Má být vyvěšeno do 19.12.2019
Doručeno/Sejmuto 19.12.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 03.12.2019 11:19
Do 19.12.2019 10:31