Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 040 EX 367/07-88, 07.01.2020, 09:00 hod.
Značka 040EX 367/07-88
Původce Košina Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:43876439, Kamil Košina DS: tfsg8mx, č.p. 79, 384 72 Zdíkov
Adresát Košina Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:43876439, Kamil Košina DS: tfsg8mx, č.p. 79, 384 72 Zdíkov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

070036788.pdf (211,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 08.11.2019
Zveřejněno do 08.01.2020

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 08.11.2019
Má být vyvěšeno do 08.01.2020
Doručeno/Sejmuto 08.01.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.11.2019 14:04
Do 08.01.2020 08:51