Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Majetek obce
Kategorie Prodej, pronájem
Název OM1/153/2019 - směna části pozemku, k.ú. Plotiště nad Labem
Značka MMHK/199228/2019 OM1/Svo
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát úřední deska Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

153_-_2019_smena_Plotiste_nad_Labem_.pdf (375,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 08.11.2019
Má být vyvěšeno do 25.11.2019
Doručeno/Sejmuto 25.11.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.11.2019 08:46
Do 25.11.2019 08:16