Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/19785/2019-HMSU Hradec Králové, k. ú. Plačice
Značka UZSVM/H/20474/2019-HMSU
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Aukcni_vyhlaska.pdf (2,3 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 06.11.2019
Zveřejněno do 06.12.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 06.11.2019
Má být vyvěšeno do 06.12.2019
Doručeno/Sejmuto 06.12.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 06.11.2019 14:58
Do 06.12.2019 14:33