Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie řízení zasahující více k.ú.
Název zahájení - "D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové, oplocení dostavby v km 86,500-90,760"
Značka MMHK/196974/2019 ST/Vos
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390 Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-132478.pdf (1,2 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 06.11.2019
Má být vyvěšeno do 22.11.2019
Doručeno/Sejmuto 22.11.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 06.11.2019 11:23
Do 22.11.2019 13:23