Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Pozemní komunikace
Kategorie Dopravní značení
Název k.ú. Nový Hradec Králové: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
Značka MMHK/179299/2019 OD1/Pac
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města odbor správní Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Lesni_-_VAK_STAVBY.pdf (1,1 MB)
2019-174106.pdf (276,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 08.10.2019
Má být vyvěšeno do 24.10.2019
Doručeno/Sejmuto 24.10.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.10.2019 11:49
Do 24.10.2019 08:46