Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební jednání - Usnesení - č.j. 124 EX 12409/17-142, 04.12.2019, 12:30 hod.
Značka 124 EX 12409/17
Původce Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic
Adresát Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

CUP3203-EX_1240917-142_DTR20191004_2475648683472094221.pdf (127,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 07.10.2019
Zveřejněno do 05.12.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 07.10.2019
Má být vyvěšeno do 05.12.2019
Doručeno/Sejmuto 05.12.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 07.10.2019 12:02
Do 05.12.2019 12:37