Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Majetek obce
Kategorie Prodej, pronájem
Název OM2/74/2019-záměr pronajmout poz. stp.č. 657, budovu čp. 422 +souhlas se stav. úpravami k.ú. Věkoše
Značka MMHK/163243/2019 OM2/Če
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810 Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

OM2_74_19.pdf (144,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 12.09.2019
Má být vyvěšeno do 30.09.2019
Doručeno/Sejmuto 30.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.09.2019 13:36
Do 30.09.2019 07:46