Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Majetek obce
Kategorie Prodej, pronájem
Název OM2/75/2019-záměr pronajmout poz. stp.č. 1767, budovu čp. 530+souhlas se stav. úpravami k.ú. Pouchov
Značka MMHK/163351/2019 OM2/Če
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810 Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

OM2_75_19.pdf (199,5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 12.09.2019
Má být vyvěšeno do 30.09.2019
Doručeno/Sejmuto 30.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.09.2019 13:35
Do 30.09.2019 07:46