Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Nabídka pozemků k převodu oprávněným osobám dle zák. 229 Sb. - č.j. SPU 350048/2019/Ber
Značka SPU 350048/2019/Ber
Původce Státní pozemkový úřad, IČ:01312774 DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresát Státní pozemkový úřad, IČ:01312774 DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

text_k_nabidce_9_9_2019.pdf (505,7 kB)
Nabidka_229_-_Roudnicka_-_9.9.2019.pdf (110,6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 09.09.2019
Zveřejněno do 10.10.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 09.09.2019
Má být vyvěšeno do 10.10.2019
Doručeno/Sejmuto 10.10.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.09.2019 14:47
Do 10.10.2019 09:08