Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražba - Usnesení o zrušení - č.j. 204 EX 7741/18-238, 10.09.2019, 10:00 hod.
Značka 204 EX 7741/18-238
Původce Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

774118_usneseni_zruseni_drazby_signed.pdf (106,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 09.09.2019
Zveřejněno do 25.09.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 09.09.2019
Má být vyvěšeno do 25.09.2019
Doručeno/Sejmuto 25.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.09.2019 12:51
Do 25.09.2019 07:55