Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Veřejná vyhláška - Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí - KUKHK
Značka MMHK/160869/2019 OS/2019/Jan
Původce Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Adresát Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

mmhkes743d198d.PDF (232,6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 09.09.2019
Zveřejněno do 25.09.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 09.09.2019
Má být vyvěšeno do 25.09.2019
Doručeno/Sejmuto 25.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.09.2019 12:42
Do 25.09.2019 07:55