Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Pozemní komunikace
Kategorie Dopravní značení
Název k.ú. Hubenice: OZUK ( překop ) - sil. III/32321 k.ú. Hubenice - vodovodní přípojka
Značka MMHK/147542/2019 OD1/Pfa
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové, odbor správní Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-20190802122427.pdf (561,8 kB)
2019-130311.pdf (588,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 16.08.2019
Má být vyvěšeno do 02.09.2019
Doručeno/Sejmuto 02.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 16.08.2019 10:49
Do 02.09.2019 13:24