Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Majetek obce
Kategorie Prodej, pronájem
Název OM2/64/2019 - záměr pronajmou tmístnost č. 125, 126 v budově čp. 98, k.ú. Věkoše
Značka MMHK/146875/2019 OM2/Če
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810 Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

OM2_64_19.pdf (126,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 14.08.2019
Má být vyvěšeno do 30.08.2019
Doručeno/Sejmuto 30.08.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.08.2019 16:03
Do 30.08.2019 07:32