Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie k. ú. Nový Hradec Králové
Název rozhodnutí o umístění stavby: připojení lokality Na Brně a optickou síť SPCom, k. ú. Nový Hradec Kr
Značka MMHK/142550/2019 ST/Lo
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát SPCom s.r.o., IČ:01903284 Pod Zvonařkou 2240/8, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-041188.pdf (1,5 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 14.08.2019
Má být vyvěšeno do 30.08.2019
Doručeno/Sejmuto 30.08.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.08.2019 12:30
Do 30.08.2019 07:32