Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Pozemní komunikace
Kategorie Dopravní značení
Název k.ú. Plotiště nad Labem: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
Značka MMHK/143445/2019 OD1/Pac
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města odbor správní Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Bezejmenna_-_Masarykova_ZS.pdf (633,1 kB)
2019-111516.pdf (428,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 09.08.2019
Má být vyvěšeno do 26.08.2019
Doručeno/Sejmuto 26.08.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.08.2019 11:21
Do 26.08.2019 08:28