Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie k. ú. Nový Hradec Králové
Název rozhodnutí : Novostavba bytových domů PILOT 1 - ulice Pod Zámečkem, Brožíkova,k.ú.Nový Hradec Králov
Značka MMHK/111476/2019 ST/Vo
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát TOMAS INVEST a.s., IČ:28263545 Ovčírna 2020/8, 621 00 Brno
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2016-214983.pdf (1,9 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 09.08.2019
Má být vyvěšeno do 26.08.2019
Doručeno/Sejmuto 26.08.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.08.2019 11:19
Do 26.08.2019 08:28