Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 111 EX 1490/16-27, 24.09.2019, 09:00 hod.
Značka 111EX 1490/16-27
Původce Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
Adresát Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

160149027.pdf (186,6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 18.07.2019
Zveřejněno do 25.09.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 18.07.2019
Má být vyvěšeno do 25.09.2019
Doručeno/Sejmuto 25.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 18.07.2019 13:57
Do 25.09.2019 07:55