Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Pozemní komunikace
Kategorie Dopravní značení
Název k.ú. Nový Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
Značka MMHK/123469/2019 OD1/Pac
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města odbor správní Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Cajkovskeho_-_TSHK.pdf (943,1 kB)
2019-086341.pdf (427,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 08.07.2019
Má být vyvěšeno do 24.07.2019
Doručeno/Sejmuto 24.07.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.07.2019 11:08
Do 24.07.2019 08:03