Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražba elektronická - Usnesení - č.j. 19 EX 550/10-182, 27.08.2019, 10:00 hod.
Značka MMHK/109201/2019 OS/2019/Jan
Původce Dvořáčková Marcela, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:70931135, Marcela Dvořáčková DS: gj8g8c6, U Soudu 276/3, 500 03 Hradec Králové
Adresát Dvořáčková Marcela, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:70931135, Marcela Dvořáčková DS: gj8g8c6, U Soudu 276/3, 500 03 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

55010_drazebni_vyhla.pdf (122,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 13.06.2019
Zveřejněno do 28.08.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 13.06.2019
Má být vyvěšeno do 28.08.2019
Doručeno/Sejmuto 28.08.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.06.2019 11:11
Do 28.08.2019 07:47