Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 204 EX 8643/18-142, 16.07.2019, 10:00 hod.
Značka 204 EX 8643/18-142
Původce Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

864318_drazebni_vyhlaska_signed.pdf (221,6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 11.06.2019
Zveřejněno do 17.07.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 11.06.2019
Má být vyvěšeno do 17.07.2019
Doručeno/Sejmuto 17.07.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.06.2019 13:21
Do 17.07.2019 10:07