Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní plánování
Kategorie Územně plánovací dokumentace obcí správního obvodu
Název oznámení o projednávání Zadání UP Hrádek - veřejná vyhláška
Značka MMHK/107010/2019 HA/JA
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810 Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2_-Oznameni_o_projednavani_navrhu_zadani_Uzemniho_planu_Hradek_-_verejna_vyhlaska.pdf (391,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 11.06.2019
Má být vyvěšeno do 12.07.2019
Doručeno/Sejmuto 12.07.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.06.2019 13:17
Do 12.07.2019 09:25