Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 137 Ex 21918/09-304, 16.07.2019, 09:00 hod.
Značka 137EX 21918/09-304
Původce Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
Adresát Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

0921918304.pdf (220,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 10.06.2019
Zveřejněno do 17.07.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 10.06.2019
Má být vyvěšeno do 17.07.2019
Doručeno/Sejmuto 17.07.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.06.2019 08:32
Do 17.07.2019 10:07