Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie k. ú. Malšova Lhota
Název zahájení řízení - telekom.liniová stavba TM_BTA_HK_HKMLH_50324_OK,p.č.58/3,58/101,Malšova Lhota
Značka MMHK/089566/2019 ST/Fab
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-012447.pdf (420,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 16.05.2019
Má být vyvěšeno do 03.06.2019
Doručeno/Sejmuto 03.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 16.05.2019 13:03
Do 03.06.2019 10:13