Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - č.j. 191 EX 4504/15-65, 25.06.2019, 12:00 hod.
Značka 191EX 4504/15-65
Původce Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530, Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Adresát Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530, Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

150450465.pdf (167,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 14.05.2019
Zveřejněno do 26.06.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 14.05.2019
Má být vyvěšeno do 26.06.2019
Doručeno/Sejmuto 26.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.05.2019 12:14
Do 26.06.2019 07:33