Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 065 EX 01993/14-479, 20.06.2019, 10:00 hod.
Značka 065 EX 01993/14-538
Původce Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582, Jiří Petruň DS: 8sdg8ur, K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
Adresát Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582, Jiří Petruň DS: 8sdg8ur, K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_elektronicka_drazba_2014_-_okdrazby_10.1.2019_903.pdf (148,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 13.05.2019
Zveřejněno do 21.06.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 13.05.2019
Má být vyvěšeno do 21.06.2019
Doručeno/Sejmuto 21.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.05.2019 14:58
Do 21.06.2019 07:31