Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 032 Ex 367/06-215, 22.05.2019, 14:00 hod.
Značka EX 367/06-215
Původce Chovanec Aleš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66236568, Aleš Chovanec DS: 865g8hy, Veleslavínova 371/19, 746 01 Opava
Adresát Chovanec Aleš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66236568, Aleš Chovanec DS: 865g8hy, Veleslavínova 371/19, 746 01 Opava
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

0600367218.pdf (199,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 23.04.2019
Zveřejněno do 23.05.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 23.04.2019
Má být vyvěšeno do 23.05.2019
Doručeno/Sejmuto 23.05.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 23.04.2019 16:05
Do 23.05.2019 10:12