Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Pozemní komunikace
Kategorie Dopravní značení
Název k.ú. Plotiště nad Labem: OZUK ( překop ) - sil. III/29913 (P. Jilemnického)
Značka MMHK/071769/2019 OD1/Pfa
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové, odbor správní Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-20190402093257.pdf (4,4 MB)
2019-059274.pdf (470,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 17.04.2019
Má být vyvěšeno do 03.05.2019
Doručeno/Sejmuto 03.05.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 17.04.2019 15:30
Do 03.05.2019 07:10