Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - č.j. 123 EX 9257/11-85, 04.06.2019, 13:00 hod.
Značka 123EX 9257/11-85
Původce Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor, IČ:71244484, Libor Cink DS: qpeg79n, náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav
Adresát Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor, IČ:71244484, Libor Cink DS: qpeg79n, náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

110925785.rtf (49,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 17.04.2019
Zveřejněno do 05.06.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 17.04.2019
Má být vyvěšeno do 05.06.2019
Doručeno/Sejmuto 05.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 17.04.2019 10:35
Do 05.06.2019 08:19