Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie k. ú. Slatina
Název výzva - vyjádření k odvolání - páteřní infrastruktura 26 RD Slatina východ,k.ú.Slatina
Značka MMHK/068553/2019 ST/Bou
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát JUDr. Tomáš Feuermann Dlouhá 103, 500 03 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2017-182178.pdf (1,4 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 12.04.2019
Má být vyvěšeno do 30.04.2019
Doručeno/Sejmuto 30.04.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.04.2019 07:58
Do 30.04.2019 08:30