Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Stavební rozhodování (povolování staveb)
Kategorie k. ú. obcí správního obvodu
Název Oz. o možnosti převzít písemnost:zastavení KR-SO 128 Přeložka sil.III/32324,Praskačka-Pohřebačka
Značka MMHK/063834/2019 ST/Jeř
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390 Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha - Nusle
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2011-129723.pdf (471,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 05.04.2019
Má být vyvěšeno do 22.04.2019
Doručeno/Sejmuto 23.04.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 05.04.2019 08:23
Do 23.04.2019 00:00