Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Pozemní komunikace
Kategorie Dopravní značení
Název k.ú. Polizy: Stanovení PŘÚ DZ - sil. III/32320, III/32319 - výstavba kanalizace
Značka MMHK/046989/2019 OD1/Pfa
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové, odbor správní Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2019-20190226102122_1_.pdf (815,4 kB)
2019-032342.pdf (470,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 13.03.2019
Má být vyvěšeno do 29.03.2019
Doručeno/Sejmuto 29.03.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.03.2019 13:21
Do 29.03.2019 09:46