Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 021 EX 2832/09-107, 25.04.2019, 09:00 hod.
Značka 021EX 2832/09-107
Původce Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200, Ivan Erben DS: ax3g8dn, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6
Adresát Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200, Ivan Erben DS: ax3g8dn, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

0902832107.pdf (761,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 12.03.2019
Zveřejněno do 26.04.2019

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 12.03.2019
Má být vyvěšeno do 26.04.2019
Doručeno/Sejmuto 26.04.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.03.2019 13:47
Do 26.04.2019 08:43